KiR

"DEPLAST PRO (DEvelopment of PLASTic PROduction) - Ulaganje u izgradnju i proširenje proizvodnih kapaciteta poduzeća Tomaplast" 

Poduzeće Tomaplast d.o.o. iz Preloga realiziralo je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice na području poslovne zone Prelog - sjever. Realizacijom projekta osiguralo se jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Korisnik je proveo izgradnju i opremanje poslovne jedinice čime je ispunio specifični cilj proširenja kapaciteta za razvoj i poboljšanje tehnološke spremnosti. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se sastoji od pet osnovnih grupa aktivnosti: izgradnje novog proizvodno poslovnog prostora, nabave i instalacije novih strojeva i opreme, nabave i instalacije novih alata, promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom i administracije. Uspješna provedba projekta rezultira nižim troškovima proizvodnje, skraćenim rokovima isporuke, većim brojem narudžbi i rastom ukupnog broja kupaca, a u konačnici će utjecati na povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza te povećanje broja zaposlenih.

Ukupna vrijednost projekta - 4.717.365,79 kuna, iznos koji sufinancira EU - 1.710.967,03 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 6. listopada 2016. - 6. travnja 2018.

                                                                                                                                      Tomislav Mihac Kovačic